In een wereld die steeds meer de nadruk legt op duurzaamheid, is er een groeiende druk op bedrijven om aan te tonen dat ze rekening houden met het milieu. Ongeacht de sector waarin ze actief zijn, wordt van bedrijven nu verwacht dat ze de ecologische impact van hun activiteiten verkleinen. Dit is een verantwoordelijkheid die ze delen met hun investeerders, die ook steeds meer waarde hechten aan milieuvriendelijke praktijken. Bij Nett Energie begrijpen we deze verschuiving en zijn we vastbesloten om bij te dragen aan een duurzamere toekomst.

Transparantie en doelstellingen

ESG (Environmental, Social, and Governance) factoren zijn steeds bepalender in het beslissingsproces van investeerders. Daarom leggen we bij Nett Energie de nadruk op het openlijk delen van ESG-praktijken en het stellen van doelen op basis van wetenschappelijke kennis. We streven naar een klimaatneutrale toekomst, in lijn met de Europese Green Deal en de toezegging om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken.

Recentelijk heeft de Europese Commissie de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) goedgekeurd. Deze nieuwe regelgeving verplicht bedrijven om transparanter te zijn over hun duurzaamheidspraktijken. Bij Nett Energie verwelkomen we deze ontwikkeling en zien we het als een kans om onze inzet voor duurzaamheid verder te versterken.

Volgens de nieuwe ESRS-regels moeten 50.000 Europese bedrijven verplicht rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van de huidige 11.000 bedrijven. Dit toont de groeiende druk op bedrijven om transparant te zijn over hun ESG-praktijken.

Zakelijke voordelen van klimaatdoelen

Klimaatdoelen zijn niet alleen goed voor de planeet, maar bieden ook zakelijke voordelen. Ze stimuleren efficiëntie, bouwen langetermijnwaarde op en verzekeren toekomstige winstgevendheid. Bedrijven die vooroplopen op het gebied van klimaatverandering en duurzaamheid zullen naar onze mening aantrekkelijker zijn voor investeerders en beter gepositioneerd zijn voor toekomstige groei.

Een goede ESG-score kan de deur openen naar groene financiering. Steeds meer bedrijven kiezen voor dit type leningen, waarbij duurzaamheidsdoelstellingen gekoppeld worden aan een korting op de rente. Dit stimuleert bedrijven om concrete acties te ondernemen en hun duurzaamheidsstrategie te versterken.

Een voorbeeld van de impact van een goede ESG-score op financiering is de groene financiering van KBC. Bedrijven krijgen een korting op de rente als ze duurzaamheidsdoelstellingen halen. Een van de bedrijven die voor deze financiering kozen, is Greenyard, een wereldleider in groenten en fruit. Dankzij deze lening kreeg hun duurzaamheidsstrategie een extra stimulans en waardering.

Daarnaast hebben bedrijven zoals het waterzuiveringsbedrijf Ekopak en de plantageholding Sipef, ESG geïntegreerd in hun bedrijfsvoering. Dit toont aan dat bedrijven die ESG-principes omarmen, aantrekkelijker kunnen zijn voor investeerders.

Toekomstgerichte duurzame investeringen

Daarnaast richten we ons ook op het aanmoedigen van toekomstgerichte duurzame investeringen. We begrijpen dat de overstap naar een CO2 neutrale toekomst uitdagingen met zich meebrengt, maar we geloven dat deze uitdagingen overwonnen kunnen worden. Daarom bieden we oplossingen zoals corporate Power Purchase Agreements (cPPA's), die een aanzienlijke impact kunnen hebben op het verlagen van de indirecte emissies van bedrijven (Scope 2) en hun leveranciers (Scope 3).

De nieuwe standaard

We zien transparantie over ESG-praktijken en het stellen van op wetenschap gebaseerde doelen als de nieuwe standaard voor bedrijven in de toekomst. Deze aanpak zal bedrijven helpen om aan te tonen dat ze voldoen aan de verwachtingen van investeerders en beleidsmakers. Bij Nett Energie zijn we trots om deze benadering te omarmen en voorop te lopen in de weg naar een duurzamere toekomst.