Duurzaamheidsrapportage: niet alleen voor multinationals

Duurzaamheid is een steeds belangrijker wordende kwestie voor bedrijven van alle groottes, niet alleen voor multinationals. In feite wordt duurzaamheidsrapportage een vereiste voor bedrijven van alle groottes, en KMO's die goederen en diensten leveren aan grotere bedrijven zoals Colruyt en AB InBev moeten ook duurzaamheid prioriteren als ze deze soorten accounts willen behouden.

Het voorbeeld van Colruyt en AB InBev

Colruyt en AB InBev publiceren beide jaarlijkse winstrapportages die duurzaamheidsrapportage bevatten. Deze rapportage geeft aan dat grotere bedrijven aanzienlijke inspanningen leveren om hun CO2-voetafdruk te verminderen en zich inzetten om hun klimaatdoelstellingen te bereiken. Opvallend daarbij is dat ook nu al gerapporteerd wordt over de inspanningen van leveranciers, belangrijk voor de Scope 3 emissies.

De aankomende regelgeving

Maar het gaat niet alleen om deze specifieke bedrijven. Vanaf 2024 zullen 49.000 Europese bedrijven verplicht zijn om duurzaamheidsrapporten te publiceren, waarvan 2.800 in België.

Van dat getal mogen we in de toekomst enkel een stijging verwachten: bedrijven met minstens 250 werknemers, een omzet van 40 miljoen euro, 20 miljoen euro op hun balans, of slechts twee van deze drie criteria, moeten vanaf 2026 beginnen met rapporteren over duurzaamheid. KMO's volgen al vanaf 2028.

Waarom KMO's duurzaamheid moeten prioritiseren

Reden nummer 1? Hun eigen rapportageverantwoordelijkheden, zoals hierboven al vermeld. Om in 2028 te kunnen rapporteren daaraan te kunnen doen, heb je initiatieven nodig. En die uitkiezen, implementeren en operationeel krijgen, is vaak een werk van meerdere jaren. KMO-bestuurders moeten dus absoluut nù al actie ondernemen om in 2028 niet voor voldongen feiten te staan.

Daarnaast leveren de meeste KMOs aan grotere bedrijven, die al op een veel kortere termijn verantwoording moeten afleggen. Dat zal onvermijdelijk een impact hebben op procurement-standaarden: wie niet voldoet, heeft afgedaan als leverancier. Verwacht best dat die criteria in de komende jaren enkel strenger worden. Zo wordt het niet enkel een kwestie van rapportage: je initiatieven voor duurzaamheid (of gebrek daaraan) kunnen een rechtstreekse impact hebben op je bottom line.

Hoe KMO's actie kunnen ondernemen

KMO's die concurrerend willen blijven in de huidige markt moeten duurzaamheid prioritiseren en actie ondernemen om hun CO2-uitstoot te verminderen, meer groene energie te gebruiken en af te stappen van gedateerde systemen zoals niet-granulaire garanties van oorsprong, ten gunste van werkelijk lokale groene energie. Ze moeten duurzaamheidsstrategieën ontwikkelen die in lijn zijn met hun bedrijfsdoelen en -waarden, en hun duurzaamheidsinitiatieven meten en volgen om hun inzet voor duurzaamheid aan belanghebbenden te laten zien. Op deze manier kunnen KMO's zichzelf positioneren als leiders in duurzaamheid en innovatie.

Conclusie

Concluderend wordt duurzaamheidsrapportage steeds meer een vereiste voor bedrijven van alle groottes, en KMO's moeten nu duurzaamheid prioriteren om competitief te blijven in een steeds milieubewuster wordende wereld. Het gaat niet alleen om het voldoen aan regelgeving; het gaat erom een inzet voor duurzaamheid en innovatie te tonen. Door nu actie te ondernemen, kunnen KMO's zichzelf positioneren als leiders in duurzaamheid en een concurrentievoordeel behalen ten opzichte van hun concurrenten.