We leven in een tijd waarin de energiemarkt dynamischer is dan ooit. Een van de meest intrigerende verschijnselen in deze markt zijn negatieve elektriciteitsprijzen. Begrijpen wat ze betekenen en hoe je ermee om kunt gaan, is cruciaal voor je bedrijf.

Wat zijn negatieve elektriciteitsprijzen? In wezen betekent een negatieve elektriciteitsprijs dat er meer aanbod is van elektriciteit dan er vraag is. Verbruikers worden dan betaald om stroom af te nemen.

Wanneer en hoe vaak komen ze voor? Typisch doen negatieve prijzen zich voor wanneer er een groot aanbod van elektriciteit is en lage vraag, zoals op zonnige, winderige dagen waarop zonne- en windparken overproduceren. In 2022, kwamen negatieve prijzen 112 keer voor. In de eerste helft van 2023, werden er 82 negatieve uren geteld.

Wat zijn de gevolgen voor ondernemers? Voor energieverbruikers kan het een kans zijn om te profiteren van lage prijzen. Echter, zonder een goede strategie om deze situaties te beheren, kunnen deze situaties je winstgevendheid ondermijnen.

Hoe ga je ermee om? Hier zijn enkele strategieën die je zou kunnen implementeren:

  1. Inzicht in je Capture Factor: De Capture Factor is een instrument dat het procentuele verschil meet tussen de prijs wanneer je elektriciteit verbruikt (of produceert) en de algemene gemiddelde marktprijs. Dit inzicht kan je helpen bij het optimaliseren van energieproductie en -verbruik, aangepast aan prijsschommelingen. Het bevordert inzicht in risico's van fluctuerende prijzen, mogelijk leidend tot hedging strategieën.
  2. Gebruik van een digitale twin: Een virtueel model van je energiesystemen kan helpen bij het identificeren van potentiële optimalisaties, en zo je vermogen verbeteren om negatieve prijzen te beheersen. Verder stelt het je in staat om in een veilige, virtuele omgeving te experimenteren met verschillende strategieën en technologieën, waardoor je grondig geïnformeerde en effectieve investeringsbeslissingen kunt nemen.
  3. Dynamische energiecontracten: cPPA's en hybride cPPA's kunnen je helpen om de waarde van je energieverbruik te optimaliseren in functie van beschikbare hernieuwbare energie enerzijds en fluctuerende elektriciteitsprijzen anderzijds.

Het is belangrijk om negatieve elektriciteitsprijzen te begrijpen en voor te bereiden op hun potentiële impact. Hoewel ze momenteel zeldzaam zijn, kunnen ze steeds vaker voorkomen naarmate de hernieuwbare energieproductie toeneemt. Door nu een strategie te ontwikkelen, kun je je bedrijf beschermen en zelfs profiteren van deze veranderingen in de markt.